Đầu tiên các bạn phải hiểu viết bài là gì và viết bài như thế nào, website nào hay ai có nhu cầu thuê viết bài để kiếm tiền?...