Nếu quảng cáo có CTR cao (hiệu suất cao) thì CPC sẽ giảm tối đa vì CPM vốn đã cao đủ để đưa quảng cáo của bạn lên mức ưu tiên cao nhất trong quá trình dàn xếp...