Trên thế giới mạng quảng cáo trên thiết bị di động (apps, games) thì Vungle cũng được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn trog và ngoài nước....