Nuôi trâu kiếm tiền tỷ là ý tưởng rất đáng để khởi nghiệp. Trâu là con vật nuôi thân thuộc đối với người Việt Nam. Xưa các cụ thường nói...