Ý tưởng kinh doanh đồ ăn vặt là một ý tưởng "một vốn bốn lời", kinh doanh đồ ăn vặt không phải là việc gì to tát, không phải đầu tư nhiều...