Bị khóa Admob là vấn đề mà nhiều người kiếm tiền từ quảng cáo trên apps/games gặp phải. Mà nguyên nhân chủ yếu do lỗi invalid traffic....