Các lựa chọn kiếm tiền không cần adsense trên YouTube, chẳng hạn khi bạn không được bật kiếm tiền trên youtube, thì hãy tìm cách dự phòng bền vững nhé....