Cách chèn quảng cáo để kiếm tiền từ ứng dụng mà bạn chưa biết? Vâng, nếu bạn biết lập trình, bạn có thể tạo ra những apps hay games rồi đăng lên Google Play...