Foody kiếm tiền như thê nào nhỉ? Foody thực ra là ứng dụng tìm kiếm, đánh giá địa điểm ăn uống tại Việt Nam do Đặng Hoàng Minh sáng lập....