Doanh thu Youtube của các kênh Youtube lớn là vô cùng lớn. Họ thậm chí còn có doanh thu khổng lồ từ Youtube mà có thể bạn không dám mơ tới....