Bạn mới bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp kiếm tiền online mà ở đây tôi chỉ đích danh là kiếm tiền từ quảng cáo online? Vậy thì điều trước tiên các bạn phải nắm được các thuật ngữ thường dùng...