Thẻ: có nên mở quán nét – loại hình kinh doanh “hot” nhất ở nông thôn