Chợ Tốt kiếm tiền từ đâu anh em nhỉ? Chứ chẳng lẽ một sàn thương mại điện tử các loại đồ đạc như thế cái chi phí duy trì hosting rồi nhân sự đã đủ chết rồi. Thế thì Chợ Tốt...