Ví dụ như bit.ly chẳng hạn. Đặc biệt là các trang web tải phần mềm thường chèn các link rút gọn vào để kiếm tiền....