AppLovin là một nền tảng tiếp thị di động. Công ty được thành lập vào năm 2012, nhưng hoạt động ở chế độ tàng hình cho đến năm 2014. AppLovin có trụ sở tại Palo Alto, California....