9 khái niệm trong kiếm tiền Online nhất định phải biết

Chia sẻ nội dung này

Bạn mới bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp kiếm tiền online mà ở đây tôi chỉ đích danh là kiếm tiền từ quảng cáo online? Vậy thì điều trước tiên các bạn phải nắm được các thuật ngữ thường dùng trong bộ môn kiếm tiền này.

  1. CTR (Click-Through Rate): tỉ lệ nhấp trên ngàn lần hiển thị quảng cáo. Nếu quảng cáo hiển thị 1000 lần và có 50 lần nhấp thì CTR là 5%.
  2. CPC (Cost Per Click): chi phí tham khảo mà Advertiser phải trả mỗi khi người dùng nhấp vào quảng cáo của họ.
  3. CPI (Cost Per Install): chi phí tham khảo mà Advertiser phải trả mỗi khi người dùng tải ứng dụng/mua hàng của họ.
  4. CVR (Conversion Rate): tỉ lệ chuyển đổi người dùng từ các tương tác trên quảng cáo, tương tác ở đây có thể là lượt nhấp, xem,…
  5. Advertiser: người chạy chiến dịch, bỏ tiền ra để chạy quảng cáo cho sản phẩm, ở đây là ứng dụng Android.
  6. Publisher: người cung cấp vị trí đặt quảng cáo, có thể là nhà phát hành ứng dụng đặt quảng cáo Admob, hoặc Youtuber/Blogger đặt quảng cáo Adsense.
  7. CVV: Completed Video View là hoàn thành việc xem 1 quảng cáo video.
  8. CPA: là từ được viết tắt bởi cụm từ Cost Per Action, CPA là chi phí tính dựa trên một lần thực hiện hành động, có nghĩa là các bạn sẽ nhận tiền hoa hồng từ nhà quảng cáo khi khách hàng thực hiện một hành động nào đó thông qua đường link Affiliate của  bạn, chẳng hạn như : đăng ký tài khoản, điền form, mua hàng, tải phần mềm…
  9. CPL: (Cost Per Lead) : là hoa hồng mà các bạn nhận được từ các nhà quảng cáo khi khách hàng hoàn thành các mẫu trên website theo đúng yêu cầu của nhà quảng cáo cung cấp.
Xem thêm:   Cách kiếm tiền từ ứng dụng mà bạn chưa biết?

2 Comments